Pandemia - trudny czas dla przedsiębiorczości społecznej

W artykule pt. "Pandemia - trudny czas dla przedsiębiorczości społecznej"  piszemy o tym jak mazowieckie przedsiębiorstwa społeczne radzą sobie w dobie pandemii. Zachęcamy do lektury!

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Na stronie PFR SA opublikowano program "Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm, który  jest obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków (lista na stronie).

Dla kogo jest ten program?

Decyzja Wojewody Mazowieckiego o czasowym zawieszeniu działalności warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, CIS i KIS

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowaniaadministracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn.

Łamigłówki i krzyżówki dobre dla kondycji główki - pobierz i rozwiąż

Prezentujemy w załączeniu łamigłówki i krzyżówki stworzone specjalnie z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Zostały wymyślone przez rodziców jednej z takich osób. Mamy nadzieję, że okażą się przydatne, pomogą w zagospodarowaniu czasu wolnego tych osób i ich treningu intelektualnym. Te załączone jako .PDF-y trzeba wydrukować, natomiast te w plikach .Excel można od razu rozwiązywać po ich otwarciu. Życzymy dobrej zabawy!

Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej

Przedstawiamy kompendium instrumentów, z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

  • Robert Gajewski
  • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
  • Faks: (22) 622 47 32
  • e-mail: napisz
  • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

  • ul. Jagiellońska 26
  • 03-719 Warszawa
  • Tel.: (22) 597 91 00
  • Faks: (22) 597 92 90
  • e-mail: napisz
  • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

  • ul. Nowogrodzka 62A
  • 02-002 Warszawa
  • Tel.: (22) 622 42 32
  • Faks: (22) 622 47 32
  • e-mail: napisz
  • www: mcps.com.pl