Rusza V edycja konkursu "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2020” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Harmonogram naborów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informujemy o harmonogramie naborów wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w województwie mazowieckim.

Uczniowie podjęli challenge Marka Żarówki

Uczniowie pokazali, że warto pomagać. Samorząd Uczniowski XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie oraz członkowie Klubu 48 - wolontariackie ramię samorządu zorganizowali sprzedaż ciasta, z którego kupili 17 obiadów w Klubokawiarni Życie Jest Fajne.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla przedsiębiorstw społecznych (Warszawa)

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że przedłuża do dnia 11.02.2020r. nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego. Wnioski można składać w dniach 03 – 11.02.2020r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla pracowników przedsiębiorstw społecznych

W najbliższym czasie rusza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co ważne w tym roku w ramach priorytetu nr 7 obejmuje wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnej lub pracowników zakładów aktywności zawodowej.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl