Ciekawostki o ekonomii społecznej. Podsumowanie spotkań z 2017 roku.

W 2017 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zrealizowało 8 wykładów na mazowieckich uczelniach wyższych, a także 6 seminariów tematycznych dotyczących ekonomii społecznej.

 

 
 
8 uczelni wyższych
  247 studentów
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
   
   
6 seminariów
  3 tematy
  74 uczestników
Seminarium pt. ,,Jak wspierać podmioty wspomagające osoby z niepełnosprawnością w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy? Możliwości pozyskiwania środków na tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.”
Seminarium pt. ,,Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zamówień powyżej 30 tyś. euro oraz przepisów ustawy o finansach publicznych.”
Seminarium pt. „Rola ekonomii społecznej we wspieraniu młodzieży usamodzielnianej”

O szczegółach nt. wizyt na uczelniach wyższych można przeczytać tutaj.

O szczegółach seminariów z 2017 r. można dowiedzieć się tutaj.


W 2018 r. planowane są kolejne spotkania promocyjno-informacyjne, w których będziemy przybliżać idee ekonomii społecznej oraz podmioty tego sektora.

Źródło: Dane własne MCPS - działania realizowane w 2017 r.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl