Ciekawostki o ekonomii społecznej. Spółdzielnie socjalne w latach 2013-2017.

Na koniec 2017 r. w woj. mazowieckim zarejestrowanych było 141 spółdzielni socjalnych. W porównaniu do 2016 r. przybyło ich... 13, a nie 11, ponieważ jednocześnie 2 podmioty zostały zlikwidowane. Większość nowopowstałych spółdzielni socjalnych zostało wspartych przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES), w ramach środków z funduszy unijnych. 

Rok 2017 w porównaniu do roku 2013 to już na prawdę duża różnica.

 

Wykres - liczba spółdzielni socjalnych w latach 2013-2017, zarejestrowanych w woj. mazowieckim.

Zapraszamy do "śledzenia" aktualnego wykazu spółdzielni socjalnych:

Źródło danych do wykresu: Dane dot. 2013 r. – rejestr Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych [dostęp w 2012 r.]; dane dot. 2014 r. – „Monitoring spółdzielni socjalnych 2014. Raport z badań” A. Izdebski, T. Mering, M. Ołdak, R. Szarfenberg, Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015; dane dot. 2015 r., 2016 r. i 2017 r. – badania własne MCPS na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl