"III Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną" już za nami

W dniu 6 czerwca 2017 r. w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie miały miejsce „III Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną”, w ramach których odbyła się konferencja połączona z targami podmiotów ekonomii społecznej - zorganizowane przez jednostkę organizacyjną samorządu woj. mazowieckiego - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Na powierzchni wystawienniczej (przy fontannie) na poziomie -1 Centrum Handlowego, swoje produkty i usługi zaprezentowały podmioty ekonomii społecznej, w tym m.in. spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz stowarzyszenia. W konferencji, która odbywała się równolegle z targami w Klubie Lucid (na poziomie 4 Centrum Handlowego) wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz wyższych uczelni. Rozmawiano m.in. o roli samorządu lokalnego oraz znaczeniu edukacji i nauki w rozwoju ekonomii społecznej.  Dyskutowano także o przedsiębiorczości w ekonomii i wyzwaniach rynkowych - jakie stoją aktualnie przed przedsiębiorstwami społecznymi.

W trakcie Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, już po raz drugi - wręczone zostały wyróżnienia „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017” dla najlepiej funkcjonujących pomiotów ekonomii społecznej na Mazowszu. Wyróżnienia te, są wyrazem dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku tych podmiotów, które dostarczają dobrej jakości usług publicznych oraz działają na rzecz rozwoju lokalnego, przywracając tym samym - godność i niezależność ekonomiczną ludziom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wyróżnienia mają postać pamiątkowych tabliczek gratulacyjnych z informacją o laureacie oraz wyeksponowanym znakiem identyfikacyjnym marki. Laureaci otrzymali również symboliczne sadzonki platana szerokolistnego.

O przyznanie wyróżnienia Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku bieżącym ubiegało się: 10 Spółdzielni Socjalnych, 8 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 2 Centra Integracji Społecznej, 2 Zakłady Aktywności Zawodowej, 2 Stowarzyszenia oraz 2 Fundacje. W kategorii „otoczenie ekonomii społecznej”, do wyróżnienia zgłoszone zostały: 2 firmy, 1 spółdzielnia, 1 Powiatowy Urząd Pracy oraz 1 burmistrz gminy. Kapituła konkursu postanowiła przyznać znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej -  21 podmiotom ekonomii społecznej ubiegającym się o to zaszczytne wyróżnienie.

W gronie nagrodzonych znaleźli się:

 1. Centrum Integracji Społecznej w Markach
 2. Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej
 3. Galeria Apteka Sztuki Zakład Aktywności Zawodowej
 4. Klubokawiarnia „Życie jest fajne”
 5. Kuchnia Czerwony Rower
 6. Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie”
 7. Spółdzielnia Socjalna „Amelia”
 8. Spółdzielnia Socjalna „Haven”
 9. Spółdzielnia Socjalna „Relaksownia”
 10. Spółdzielnia Socjalna „Węgrowianka”
 11. Spółdzielnia Socjalna Pracownia Rozwoju „Kalejdoskop”
 12. Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan-Pol”
 13. Stowarzyszenie „Karuzela”
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”
 16. Warsztat Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus
 17. Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Na Przedwiośniu”
 18. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku
 19. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. św.  Marcina
 20. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie Caritas Diecezji Płockiej
 21. Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach

Honorowe wyróżnienia otrzymały także osoby, firmy i instytucje zasłużone dla rozwoju ekonomii społecznej w woj. mazowieckim. Wśród laureatów znaleźli się:

 1. Dakoma Sp. z o. o. Monika i Sławomir Orlińscy
 2. Grodziska Spółdzielnia „Malwa”
 3. Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki
 4. Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k.
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień dokonała Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Konkurs na najatracyjniejsze stoisko targowe wygrał Warsztat Terapii Zajęciowej w Żurominie Caritas Diecezji Płockiej.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać:

 • wykładu pt. "Rola samorządu lokalnego dla rozwoju ekonomii społecznej" - Huberta Pasiaka, Z-ca Wójta Gminy Wodynie;
 • wykładu pt. "Rola edukacji i nauki dla rozwoju solidarnej ekonomii społecznej" - prof. Mirosława Grewińskiego, z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie;
 • panelu dyskusyjnego pt. "Przedsiębiorczość w ekonomii społecznej", z udziałem:
  • Agnieszki Golińskiej - ze Spółdzielni Socjalnej "Amelia";
  • Katarzyny Roli-Skorupskiej - z Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach;
  • Rafała Janowskiego - ze Spółdzielni Socjalnej "Haven".
  • Moderatorem panelu była - Barbara Kucharska - Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Bardzo serdecznie dziękujemy wystawcom oraz uczestnikom konferencji za udział w w/w wydarzeniu.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii cz. I i galerii cz. II.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl