Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla pracowników przedsiębiorstw społecznych

W najbliższym czasie rusza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co ważne w tym roku w ramach priorytetu nr 7 obejmuje wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnej lub pracowników zakładów aktywności zawodowej.

Wnioski przyjmują powiatowe urzędy pracy według wewnętrznych harmonogramów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Urząd  pracy

Termin

Strona internetowa

1 Urząd Pracy m. st. Warszawy 3.02.2020 r. - 07.02.2020 r. https://warszawa.praca.gov.pl/-/8356276-krajowy-fundusz-szkoleniowy
2 Powiatowy Urząd Pracy dla powiatu warszawskiego zachodniego 20.01.2020 r. - 31.01.2020 r. https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/-/11154549-informacja-o-naborze-wnioskow-z-kfs
3 Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach I tura:
10.02.2020 r. - 14.02.2020 r.
II tura: 
11.05.2020 r. - 15.05.2020 r.
https://siedlce.praca.gov.pl/-/11154429-nabor-wnioskow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl