Seminarium pn. "Ścieżka reintegracji i narzędzia do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej - do wykorzystania w realizacji projektów zewnętrznych OPS i PCPR"

Temat seminariów

 • „Ścieżka reintegracji i narzędzia do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej – do wykorzystania w realizacji projektów zewnętrznych OPS i PCPR”

Miejsce i terminy seminariów

 • Seminaria odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa)
 • Seminaria odbędą się w następujących terminach:
  • Termin 1: 12 grudnia 2016 r.
  • Termin 2: 15 grudnia 2016 r.
  • Termin 2: 14 grudnia 2016 r.

Uczestnicy seminariów

 • Pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz podmiotów z otoczenia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.

Liczba miejsc

 • 50 w każdym terminie (łącznie 100)

Program seminariów

 • Seminaria obejmują po 5 godzin dydaktycznych i rozpoczną się o godz. 08:45 (rejestracja, kawa powitalna), a zakończą się o godz.14:30 .

Osoba prowadząca seminaria

 • Pan Michał Rutkowski Pani Beata Barwinek

Cel seminariów

 • Nabycie umiejętności przygotowania ścieżek reintegracji oraz oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projektach realizowanych przez OPS i PCPR.

Zagadnienia do omówienia, w ramach seminariów

 • Cele i zadania OPS i PCPR w obszarze wsparcia osób pozostających poza rynkiem pracy w celu ich aktywizacji społecznej i zawodowej,
 • Sposób diagnozowania i doboru uczestników do projektów, w tym współfinansowanych z EFS,
 • Opracowywanie indywidualnych ścieżek reintegracji w ramach działań projektowych,
 • Wytyczne MR dot. określania efektywności społeczno-zatrudnieniowej w ramach projektów z EFS,
 • Wykorzystywanie istniejących narzędzi do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w ramach projektów z EFS na Mazowszu.

Informacje organizacyjne

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w seminariach,
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą seminaria, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na seminaria i termin rekrutacji

 • Zgłoszenia na seminaria przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: iwona.pasichnyk@mcps-efs.pl :
  • do dnia 08.12.2016 r.  do godziny 12.00 (dotyczy terminu 12.12.2016 r.)
  • do dnia 12.12.2016 r.  do godziny 12.00 (dotyczy terminu 14.12.2016 r.)

Uwaga! Możliwe jest uczestnictwo tylko w jednym terminie seminarium.

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium i lista rezerwowa

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone niżej do pobrania w załącznikach.
  • w dniu 08.12.2016 r. do godziny 16.00 (dotyczy terminu 12.12.2016 r.)
  • w dniu 12.12.2016 r. do godziny 16.00 (dotyczy terminu 14.12.2016 r.)

Kontakt

 • Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
 • Iwona Pasichnyk
 • tel.: 22/622 42 32 wew. 46
 • e-mail: iwona.pasichnyk@mcps-efs.pl

Regulamin

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz seminariach, realizowanych w ramach  działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2016  jest dostępny w tym miejscu.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl