Seminarium pt. "Rozwój współpracy sektora ekonomii społecznej z innymi sektorami prywatnymi i publicznymi (biznes, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, itp.)"

Seminarium pt. "Rozwój współpracy sektora ekonomii społecznej z innymi sektorami prywatnymi i publicznymi (biznes, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, itp.):"

Z a p r o s z e n i e

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora ekonomii społecznej na Mazowszu.

Spotkanie adresowane jest do pracowników JST, przedstawicieli Spółdzielni Socjalnych, uczelni wyższych, instytucji rynku pracy, biznesu, pracowników MCPS.

Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, sala konferencyjna na VI piętrze.

Termin3 grudnia 2018 r. [poniedziałek]

Liczba miejsc: 15 osób

Informacje organizacyjne:

 • uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się spotkania.
 • wyżywienie: serwis kawowy, napoje, ciasta, kanapki.

Zgłoszenie na seminarium i termin rekrutacji:

 • zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) przesłanego mailem (zeskanowane) na adres email: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl do dnia: 30 listopada 2018 r. 
 • rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu, wszystkie osoby otrzymają informację drogą mailową.

Osoba do kontaktu: 

Ryszard Szwarc, Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, tel.: [22] 622 42 32 w. 41, e-mail: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl.

W załączeniu wstępny program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy !


Ramowy plan i program seminarium

9:30 – 10:00 Rejestracja Uczestników spotkania
10:00 – 10:30 Powitanie Uczestników i wstęp przedstawicieli MCPS
10:30 – 11:15 I część wykładowa (45 min.)
11:15 – 11:30 Przerwa
11:30 – 12:15 II część wykładowa (45 min.)
12:15 – 13:00 I część warsztatowo-dyskusyjna (45 min.)
13:00 – 13:15 Przerwa
13:15 – 14:00 II część warsztatowo-dyskusyjna (45 min.)
14:00 - 14:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Cel seminarium:

 • analiza otoczenia ekonomii społecznej - szanse i zagrożenia, nakreślenie platformy współpracy,
 • dobre praktyki w województwie mazowieckim, w kraju i za granicą.

Zakres merytoryczny wykładu:

 1. Sektor ekonomii społecznej i jego otoczenie jako system – wzajemne powiązani i granice.
 2. Stan ekonomii społecznej Mazowszu, do którego zmierzamy – utopia czy realny cel?
 3. Mapa interesariuszy ekonomii społecznej (PES, biznes, uczelnie, JST, instytucje rynku pracy, inne).
 4. Potrzeby i korzyści poszczególnych interesariuszy jako warunek efektywnej współpracy.
 5. Możliwości wspierania współpracy międzysektorowej na poziomie regionu.
 6. Dobre przykłady współpracy międzysektorowej w Polce i za granicą.

Proponowane pytania do dyskusji:

 1. Rozwinięty sektor ekonomii społecznej na Mazowszu – obraz idealny?
 2. Z jakich powodów inne sektory (interesariusze) mają włączać się aktywnie w rozwój sektora ES?
 3. Jakie potrzeby interesariuszy mogą zaspokajać PES, aby możliwa była współpraca?
 4. Możliwe działania MCPS zwiększające poziom współpracy międzyinstytucjonalnej?
ZałącznikWielkość
Plik Formularz_seminarium_3.12.2018.docx975.52 KB

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl