Spotkanie kierowników mazowieckich warsztatów terapii zajęciowej

W ramach Mazowieckiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, 1 października br. w siedzibie MCPS w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie kierowników warsztatów terapii zajęciowej.

Rozmawiano m.in. o możliwościach finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej w formie pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach oraz możliwości realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Dyskutowano nt. zależności pomiędzy planowanym podniesieniem płacy minimalnej, a kondycją finansową placówek opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z ankietą gromadzącą dane nt. zapotrzebowania na rozwój infrastruktury w warsztatach.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl