Spotkanie z włoską ekonomią społeczną

Jedna z naszych koleżanek z Wydziału ekonomii społecznej MCPS miała okazję udać się w grudniu br. do Włoch, w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej dla pracowników regionalnych ośrodków polityki społecznej. Polska delegacja w ciągu kilku dni odwiedziła kilkanaście spółdzielni socjalnych, miała okazję poznać włoskie podmioty reintegracyjne oraz dowiedzieć się - jak w kraju nad Tybrem podchodzi się do tematu rewitalizacji.

We włoskim systemie spółdzielczości wyróżnia się dwa typy spółdzielni socjalnej: typ A - świadczący usługi społeczno-opiekuńcze, zdrowotne oraz wychowawcze oraz typ B, którego celem jest reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spółdzielczość włoska charakteryzuje się dużą międzysektorowością czyli ścisłą współpracą pomiędzy rynkiem prywatnym a sektorem publicznym wykorzystującym wolontariat. Zwykle spółdzielnie łączą się w lokalne lub krajowe konsorcja. W trakcie wizyty polska grupa odwiedziła „La Casatra Nuvole” należącą do Open Group oraz „La Piccola Carovana” z siedzibą w Bolonii. Zapoznała się z funkcjonującym tam systemem mieszkań chronionych i treningowych oraz z metodami pracy z osobami z niepełnosprawnościami, podczas których wykorzystywane są ciekawe rozwiązania artystyczne oraz elementy produkcyjne.

Był też czas na spotkanie z naczelnikiem wydziału polityki społecznej w sali cotygodniowych spotkań radnych  w historycznym ratuszu w Reggio Emilia. W tych wnętrzach w XVIII wieku powstał polski hymn oraz włoska flaga. W Reggio, polska delegacja zapoznała się także z pracą i rozwojem spółdzielni socjalnych należących do Konsorcjum Romero. To pierwsze konsorcjum prowincji Reggio Emilia, liczące obecnie 19 spółdzielni socjalnych, 9 typu A i 10 typu B. Delegaci spotkali się także z przedstawicielami przedsiębiorstwa społecznego la Polveriera należącego do Konsorcjum Romero, które powstało w wyniku współpracy pomiędzy spółdzielniami socjalnymi a samorządem miasta Reggio Emilia.

Pracownicy ROPS-ów zapoznali się również z dobrymi i innowacyjnymi praktykami rewitalizacji dokonanymi z udziałem spółdzielni socjalnych. Odwiedzili: spółdzielnię l’Ovile, w której pracują osoby defaworyzowane (osoby z HIV, uchodźcy, kobiety wychodzące z prostytucji, po kryzysach psychicznych i opuszczające zakłady karne), spółdzielnię prowadzącą w Reggio hostel, spółdzielnię Ballaro oraz Azalea administrujące hotelem Gran Can. Wizyta we Włoszech miała ogromny walor edukacyjny, pokazała ciekawe rozwiązania i inne możliwości działalności w obszarze ekonomii społecznej, wskazując na  potencjał jaki jest jeszcze do wykorzystania w Polsce.

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl