Szkolenie pn. "Promowanie PES wśród lokalnych władz samorządowych w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność"

Temat szkolenia

 • Promowanie podmiotów ekonomi społecznej (PES) wśród lokalnych władz samorządowych w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność

Miejsce i termin szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa)
 • Szkolenie odbędzie się w terminie 13 grudnia 2016 r.

Uczestnicy szkolenia

 • Pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej (PES – w tym spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej) oraz ośrodków wsparcia ekonomi społecznej (OWES) i podmiotów z otoczenia ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego, w tym pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Liczba miejsc

 • 50

Program szkolenia

 • Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych i rozpocznie się o godz. 08:45 (rejestracja, kawa powitalna), a zakończy się o godz.16:00 .

Osoba prowadząca szkolenie

 • Pan Mateusz Eicher

Cel szkolenia

 • Podniesienie wiedzy z zakresu możliwości pozyskiwania środków od samorządów lokalnych na działalność statutową PES oraz promowanie swojego wizerunku wśród władz samorządowych.

Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia

 • Sposoby promocji PES wśród lokalnych władz samorządowych – możliwości i przykłady praktyczne
 • Konstruowanie ofert współpracy, ofert handlowych
 • Poszukiwanie zamówień i konstruowanie ofert przetargowych
 • Poszukiwanie innych źródeł finansowanie i przygotowanie ofert np. wniosków o dotacje ze źródeł samorządowych – możliwości i przykłady
 • Przygotowywanie ofert dla samorządów lokalnych w zakresie powierzania lub zlecania zadań.

Informacje organizacyjne

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji

 • Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl do dnia 09.12.2016 r.  do godziny 12.00

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone w tym miejscu w dniu 09.12.2016 r. do godziny 16.00

Kontakt

Regulamin

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz seminariach, realizowanych w ramach  działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2016  jest dostępny do pobrania poniżej.
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Harmonogram368 KB
Microsoft Office document icon Formularz zgłoszeniowy377 KB
Microsoft Office document icon Regulamin68.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik do regulaminu376 KB

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl