Zapraszamy na szkolenie pt. „Lustracja spółdzielni socjalnych”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Lustracja spółdzielni socjalnych” .

Zakres tematyczny:

Zakres merytoryczny szkolenia obejmie następujące zagadnienia:

 1. Jak wyjść z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji.
 2. Jak przygotować do niej spółdzielnie socjalną (obowiązki wynikające z aktów prawnych).
 3. Kto przeprowadza lustrację. Jak wygląda proces lustracji.
 4. Lustracja jako element wizerunkowy, element samooceny oraz proces kształtowania jakości organizacji.

Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa, sala konferencyjna (VI piętro)

Termin:  13.09.2018 r. (czwartek)

Cel szkolenia: 

 • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu problematyki związanej z procesem lustracji w spółdzielniach socjalnych,
 • dostarczenie podstawowej wiedzy oraz nabycie umiejętności pozwalających na dokonanie samooceny w ramach przygotowania się do lustracji. 

Szkolenie poprowadzi trener: Waldemar Żbik

Waldemar Żbik: trener, doradca który od 2006 r. zajmuję się spółdzielczością socjalną, w tym:

 • przez cztery lata prowadził Spółdzielnię Socjalną „Szansa
  i Wsparcie” w Chorzowie
 • pomagał w zakładaniu lub prowadzeniu kilkudziesięciu spółdzielni socjalnych m.in. w woj. śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim i lubelskim

Waldemar Żbik posiada doświadczenie w:

 • przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń w oparciu o metody aktywne, w tym w szczególności w następujących tematach: spółdzielczość socjalna (w tym m.in. zakładanie spółdzielni, podstawy formalno – prawne funkcjonowania, źródła finansowania działalności, zarządzanie spółdzielnią socjalną); przedsiębiorczość społeczna (w tym formy organizacyjno prawne, dobre praktyki, czynniki sukcesu), biznes plan firmy społecznej, analiza rynkowa i finansowa jako podstawa oceny pomysłu na biznes,
 • doradztwie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym przygotowanie biznes planu spółdzielni socjalnej, zagadnienia formalno – prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego,
 • Ocenie pomysłów na biznes, w tym ocena formularzy zgłoszeniowych i biznes planów,

Prowadzeniu bloga www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl, w tym opracowanie i dystrybucja m.in. kursów e-mail dot. prowadzenia spółdzielni socjalnej, sprzedaż zaawansowanych produktów informacyjnych dot. spółdzielczości socjalnej.

Ramowy harmonogram szkolenia:

08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00–10:30

1. O co tyle szumu, czyli istota, zakres, funkcje i rodzaje lustracji, kto przeprowadza lustrację?

2. Kto i jak wnioskuje o przeprowadzenie lustracji, czyli obowiązek lustracyjny i jego spełnienie. Ramowa tematyka lustracji.

3. Co się będzie działo, czyli przebieg lustracji. 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa (15 min.) 
10:45 – 12:15

4 Jak się zachować, czyli obowiązki lustratora i lustrowanej spółdzielni.

5 Co będzie sprawdzane, czyli szczegółowy zakres i tematyka lustracji:
a. stan organizacyjno-prawny
b. działalność organów statutowych
c. zatrudnienie i organizacja 

12:15 – 13:00 Przerwa obiadowa (45 min)
13:00 – 14:30 

d. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa
e. działalność gospodarcza
f. zagadnienia ekonomiczne |

Weryfikacja przykładowych kompletów dokumentacji z walnego zgromadzenia uczestników, podstawowa weryfikacja statutu (warsztaty).

6. Czym kończy się lustracja? Protokół z lustracji i jego zawartość. 

14:30- 14:45 Przerwa kawowa (15 min.) 
14:45 – 16:15

7. Co po lustracji? Postępowanie polustracyjne – najważniejsze aspekty.

8. Podsumowanie. Jak przygotować się do lustracji? Lustracja jako element wizerunkowy, element samooceny oraz proces kształtowania jakości organizacji. 

Informacje organizacyjne:

 • Liczba miejsc: 25 osób.
 • Metody szkoleniowe: wykład interaktywny połączony z ćwiczeniami pozwalającymi zweryfikować w praktyce nabywaną wiedzę. 
 • Uczestnicy szkolenia: Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli spółdzielni socjalnych.
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie:

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

Kontakt:

 • Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, Aneta Sępka tel.: 22/622 42 32 wew. 46, e-mail: aneta.sepka@mcps-efs.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl