Zaproszenie na seminarium pt. "Przemoc wobec osób starszych"

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt: „Przemoc wobec osób starszych”. Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS). Podczas seminarium omówione zostaną takie zagadnienia jak: definicja i formy przemocy wobec osób starszych, prawne aspekty przemocy, zapobieganie i reagowanie na trudne sytuacje.

Seminarium adresowane jest do osób zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

Termin i miejsce szkolenia: 3 sierpnia 2018 r. w Sali Konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przy ul.Nowogrodzkiej 62a (VI pietro).

Trener:

Agnieszka Olszewska - prawnik, prawnik kanonista, mediator rodzinny, trener szkoleniowy, aktualnie pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz „Fundacji Projekt Starsi”, wieloletni współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji Aktywizacja, autorka wielu artykułów i publikacji. 

Odbiorcami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

Zgłoszenia na seminarium i lista uczestników:

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z seminarium.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały szkoleniowe wraz z książką tematycznie związaną z prowadzonym seminarium oraz serwis kawowy i obiad

Kontakt:

Elwira Ociepka-Owczarek
Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych
T: (22) 622 42 32 wew. 46
E: elwira.owczarek@mcps-efs.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl