Mikropożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej.

Możliwość pozyskania nowych środków dla podmiotów ekonomii społecznej. Uruchomiony został instrument finansowy UE, która wspiera  najmniejszych przedsiębiorców oraz osoby napotykające bariery w wejściu na rynek pracy, jak również umożliwia rozpoczęcie własnej działalności np. bezrobotnym czy młodzieży.

Spotkanie w Misnisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat przyszłości OWES-ów.

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ukazała się  informacja, że trwają konstruktywne i aktywne  prace i spotkania w sprawie ponownej akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES.

Więcej: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1891571.html

WTZ w ekonomii społecznej.

WTZ mogą też kreować miejsca pracy w ekonomii społecznej. Podręcznik do wdrażania innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnej przy WTZ omawia szeroko model współpracy z makroprzedsiębiorstwami, z samorządem, jak zbudować zespół, jakie są źródła finansowania

Więcej: http://www.wtz.spoldzielnie.org/images/podrecznik_produkt_finalny.pdf

PRZEDSIĘWZIĘCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – PRZYKŁADY EUROPEJSKIE

Wielka Brytania:

 • Green Works
 • Hackney Community Transport

Włochy:

 • Spółdzielnia La Nuova Co-operativa w Piemoncie

Niemcy:

 • Integra gGmbH Berlin

Więcej: www.new.mfops.boris.org.pl

Podsumowanie działań OWES-ów.

Publikujemy biuletyny podsumowujący działania realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach:

Relacja z prelekcji I debat w ramach IX Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej

Debaty w ramach IX OSES odbywały się między innymi w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowa relacja: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,7494,ix-ogolnopolskie-spotkania-ekonomii-spolecznej.html

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wyniki piątej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia

Ogłoszenie wyników nastąpiło w trakcie trwania Dni Ekonomii  Społecznej 17 listopada 2015 r w Warszawie.

Wśród finalistów znalazły się trzy podmioty ekonomii społecznej z Mazowsza:

·         Fundacja Integracja,

·         Przedsiębiorstwo Społeczne „ Gospoda Jaskółeczka”,

·         Fundacja „ Praca dla Niewidomych”.

Nagrody przyznano… szczegóły: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1678230.html

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl