Zapraszamy na "Mazowiecki Jarmark Rozmaitości"

Zapraszamy do odwiedzenia „Mazowieckiego Jarmarku Rozmaitości”, na którym swoje produkty i usługi zaprezentują podmioty ekonomii społecznej: spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Oficjalna lista wystawców na targach podmiotów ekonomii społecznej

Publikujemy oficjalną listę wystawców zakwalifikowanych do udziału w tegorocznych targach podmiotów ekonomii społecznej, które odbędą się 13 września br. (w piątek) w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie, na poziomie -1 (przy fontannie).

Impreza organizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach V Spotkań z Ekonomią Społeczną, odbędzie się w tym roku pod hasłem „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości”.

Rekrutacja wystawców na targi podmiotów ekonomii społecznej

Rozpoczynamy rekrutację wystawców na targi podmiotów ekonomii społecznej odbywające się w tym roku w ramach V Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną  - 13 września br. (piątek) w Warszawie w Centrum Handlowym Blue City (al. Jerozolimskie 179, poziom -1, przy fontannie).

Koncepcja ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej EFS

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, a w szczególności przedsiębiorstwa społeczne do udziału w spotkaniu konsultacyjnym na temat koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Laureaci Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w 2019 r.

Kapituła konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej zakończyła prace i wyłoniła laureatów w tegorocznej edycji. Członkowie Kapituły ocenili pozytywnie 21 wniosków,  w tym::

- w kategorii „ROZWÓJ: 4 spółdzielnie socjalne, 2 stowarzyszenia oraz 1 przedsiębiorstwo społeczne;

- w  kategorii „REINTEGRACJA: 2 centra integracji społecznej, 1 przedsiębiorstwo społeczne, 2 stowarzyszenia, 3 warsztaty terapii zajęciowej oraz 1 zakład aktywności zawodowej;

- w kategorii „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”: 2 fundacje, 1 urząd miasta, 1 powiatowy urząd pracy oraz 1 osobę prywatną.

3. Spotkanie kierowników mazowieckich warsztatów terapii zajęciowej

12 czerwca  w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  przy ul. Nowogrodzkiej 62A w Warszawie odbędzie się spotkanie kierowników warsztatów terapii zajęciowej działających na Mazowszu.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Udostępniamy Państwu Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju. 


 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl