Rusza akcja „Ekonomia Dobra”

O nowym projekcie pod hasłem „Ekonomia Dobra” dyskutowali przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, które odbyło się 27 marca br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Katalog branżowy produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie woj. mazowieckiego - III edycja

Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej planuje wydanie III edycji „KATALOGU  BRANŻOWEGO DLA ZAMAWIAJĄCYCH PRODUKTY I USŁUGI oferowane przez podmioty ekonomii społecznej działające w woj. mazowieckim”.

Coraz mocniejszy głos środowiska reprezentującego warsztaty terapii zajęciowej na Mazowszu

Co zrobić, aby zatrzymać rosnący odpływ wykwalifikowanej i specjalistycznej  kadry zatrudnionej w warsztatach terapii zajęciowej? Jak pogodzić niski poziom wynagrodzeń z wysokimi wymaganiami jakie stawia się instruktorom pracującym z osobami niepełnosprawnymi? Jak skutecznie  szukać miejsc pracy dla ludzi z różnego rodzaju dysfunkcjami? O tych, a także wielu innych problemach, ważnych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami dyskutowano 13 marca br. na spotkaniu przedstawicieli Mazowieckiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ogłoszenie konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne,  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019.

Spotkanie kierowników warsztatów terapii zajęciowej na Mazowszu

Zapraszamy serdecznie na spotkanie kierowników mazowieckich warsztatów terapii zajęciowej, które odbędzie się 13 marca 2019 r. o godzinie 10:00 (rejestracja od 9:30) w sali konferencyjnej MCPS, przy ul. Nowogrodzkiej 62A w Warszawie. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z planami działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które będą realizowane w 2019 roku.

Ramowy program spotkania przedstawia się w sposób następujący:

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła dokument pn. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES).

Aktualizacja KPRES oznacza nowe szanse na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz większą dostępność lepiej zaplanowanych usług społecznych, które będą świadczone bliżej odbiorców. Ponadto wzmocni się konkurencyjność podmiotów nastawionych na realizowanie celów społecznych.

10 lat Fundacji Otwarte Serce

Fundacja Otwarte Serce obchodzi jubileusz 10-lecia swojego istnienia.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl