Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego: wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 181/24/19 z dnia 12 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019–2021 zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie: „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.

Oferty można składać do 6 marca br.

Szczegóły na stronie:

Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

OWES - nowe otwarcie

O zasadach przyznawania dotacji na rozwój sektora ekonomii społecznej w woj. mazowieckim dyskutowano 16 stycznia br. na spotkaniu z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Spotkanie, na którym obecni byli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otworzył Artur Pozorek,  p.o. Dyrektora MCPS.

Zdrowych i wesołych Świąt!

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w Nowym Roku życzy Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

Spotkanie kierowników warsztatów terapii zajęciowej na Mazowszu

Kierownicy warsztatów terapii zajęciowej działających się na Mazowszu spotkali się 12 grudnia br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie, by podyskutować o pomyśle powołania Mazowieckiego Forum Współpracy WTZ, które pełniłoby funkcję rzecznika interesów środowiska pracującego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pomagać trzeba umieć

W numerze 31 z dnia 7 grudnia 2018 r., w lokalnym tygodniku "iOtwock.info" ukazującym się na terenie powiatu otwockiego, na stronie 14, został opublikowany artykuł na temat ekonomii społecznej pt. "Pomagać trzeba umieć". Zapraszamy do lektury!

Kalendarz na 2019 r.

Prezentujemy Państwu kalendarz ścienny na 2019 r., przygotowany w wersji gotowej do druku, który można pobrać i wydrukować do powieszenia w mieszkaniu czy w biurze. Wyróżniającym go elementem jest zdjęcie p. Eweliny Gzowskiej ze Spółdzielni Socjalnej "Pożytek" z Tłuszcza pt. "Czekając na lepsze jutro", które zdobyło I nagrodę w tegorocznym konkursie fotograficznym "Ludzie - pasja - przedsiębiorczośc społeczna" organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

Plik do pobrania - poniżej:

 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl