Seminaria na uczelniach wyższych województwa mazowieckiego

W październiku, listopadzie i grudniu br. realizowany jest cykl wykładów na temat ekonomii społecznej na uczelniach wyższych w województwie mazowieckim. Celem spotkań pt. "Rola edukacji na rzecz rozwoju solidarnego zatrudnienia w ekonomii społecznej" jest promowanie ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych.

I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

W dniach od 15 do 16 listopada br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbywało się I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Badanie Głównego Urzędu Statystycznego - podmioty reintegracyjne w 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem dotyczącym centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej za 2016 rok. Materiał opracowany został przez Główny Urząd Statystyczny.

Zmiana adresu strony Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej posiada nowy adres strony internetowej - www.ekonomiaspoleczna.gov.pl (wcześniej www.pozytek.gov.pl). 

Seminarium na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jako partner Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku zorganizowało w dniu 13 listopada br. dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych - seminarium nt. ekonomii społecznej. Spotkanie otworzyła Dziekan Uczelni dr Mariola Szewczyk-Jarocka, a w roli prelegentów wystąpili prezesi mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej: Rafał Janowski ze Spółdzielni Socjalnej ,,Haven” z Władysławowa k.

Szkolenie pt. "Nowe technologie w działalności i promocji podmiotów ekonomii społecznej. Zastosowanie narzędzi e-marketingu."

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w Siedlcach, Ciechanowie i Warszawie. Tematem spotkania będzie omówienie nowych technologii wykorzystywanych w działalności i promocji podmiotów ekonomii społecznej.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl