Materiały i relacja z seminarium pt. "Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej"

W dniu 11 lipca czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tym razem tematem szkolenia była ochrona danych osobowych w pomocy społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z relacją i do pobrania skryptu szkoleniowego.​

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Dla kogo gwarancje?

O gwarancję mogą ubiegać się:

Konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Rozpoczęły się konsultacje publiczne, dotyczące aktualizacji "Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej." (KPRES). Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym dokumentem oraz do zgłaszania ewentualnych uwag. 

Relacja filmowa z IV Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną

IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną - przeżyjmy to raz jeszcze...

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z tego wydarzenia!

Materiały i relacja ze szkolenia w zakresie treningu motywacyjnego i profilaktyki wypalenia zawodowego

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tym razem tematem szkolenia był trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego. Zapraszamy do zapoznania się z relacją i do pobrania skryptu szkoleniowego.

Krótkie przewodniki o tym - jak założyć spółdzielnię socjalną osób fizycznych oraz osób prawnych

Osobom i/lub instytucjom zainteresowanym założeniem spółdzielni socjalnej osób fizycznych lub osób prawnych na pewno przyda się krótki przewodnik, w którym doradzamy jak to zrobić. Przestawiamy w nim, oddzielnie dla osób fizycznych i oddzielnie dla osób prawnych - krok po kroku, działania - jakie należy podjąć, aby doprowadzić do powołania takiego przedsiębiorstwa społecznego.

Seminarium pt. "Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej"

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej” w dniu 12 lipca 2018 r.

Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP).

Lista zakwalifikowanych uczestników [aktualizacja 05.07.2018]>>>

Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń nie publikujemy listy rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca na seminarium będziemy informować (telefonicznie i/lub mailowo) kolejne osoby ze zgłoszeń rezerwowych.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl